จันทร์-ศุกร์ 8.30-17.30 น.    02-4262888   Premium2549@hotmail.com

 ทุกคำตอบของการใช้งาน กับผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก BOS

รายละเอียด:
มีรอยไดคัทเป็นวงกลมขนาด 118 มม. จำนวน 2 วง
เหมาะสำหรับงานออกแบบปกติดบนแผ่นซีดี


Download Template

สำหรับ word 2007-2013
.docx

DOWNLOAD

สำหรับ Illustrator
.ai

DOWNLOAD

สำหรับ Photoshop
.psd

DOWNLOAD

รายละเอียด:
แผ่นรองหลังผลิตจากวัถุดิบคุณภาพสูง ไม่สร้างความเสียหายระหว่างพิมพ์
ใช้พิมพ์ได้ทั้งเครื่องพิมพ์เลเซอร์ และเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท
เหมาะสำหรับงานพิมพ์ป้ายฉลากติด สินค้า, ป้ายแสดงรายละเอียดสินค้า,
ป้ายติดพัสดุไปรษณีย์, ป้ายรหัสแท่งบาร์โค๊ต, ป้ายราคาสินค้า ฯลฯ


Download Template


 • B 400 (18-038)

  38.1 x 21.2 มม.
  65,000 ป้าย

 • 1997-2013

 • 2007-2013

 • B 425 (มุมโค้ง)

  64 x 34 มม.
  2,400 ป้าย

 • 1997-2013

 • 2007-2013

 • B 430 (20-666)

  70 x 52 มม.
  1,000 ป้าย

 • 1997-2013

 • 2007-2013

 • B 435 (มุมโค้ง)

  99 x 34 มม.
  1,600 ป้าย

 • 1997-2013

 • 2007-2013

 • B 500 (18-030)

  70 x 36 มม.
  2,400 ป้าย

 • 1997-2013

 • 2007-2013

 • B 501 (18-034)

  105 x 36 มม.
  1,600 ป้าย

 • 1997-2013

 • 2007-2013

 • B 502 (มุมโค้ง)

  85 x 40 มม.
  1,400 ป้าย

 • 1997-2013

 • 2007-2013

 • B 504

  105 x 48 มม.
  1,200 ป้าย

 • 1997-2013

 • 2007-2013

 • B 505 (18-041)

  105 x 140 มม.
  400 ป้าย

 • 1997-2013

 • 2007-2013

 • B 506 (18-037)

  105 x 72 มม.
  800 ป้ายp>

 • 1997-2013

 • 2007-2013

 • B 509

  210 x 148 มม.
  200 ป้าย

 • 1997-2013

 • 2007-2013

รายละเอียด:
ผลิตภัณฑ์ป้ายสติ๊กเกอร์สำเร็จรูป ไดคัทเป็นช่องๆ เท่าๆกัน
เหมาะสำหรับงานพิมพ์ป้ายฉลากติดสินค้า, ป้ายแสดงรายละเอียดสินค้า, ป้าย
รหัสแท่งบาร์โค๊ด, ป้ายราคาสินค้า, ป้ายติดพัสดุไปรษณีย์ ฯลฯ


Download Template


 • SME-A2 (มุมโค้ง)

  8 x 20 มม.
  315 ป้าย/แผ่น

 • 1997-2013

 • 2007-2013

 • SME-A5 (มุมโค้ง)

  13 x 38 มม.
  110 ป้าย/แผ่น

 • 1997-2013

 • 2007-2013

 • SME-A7 (มุมโค้ง)

  19 x 38 มม.
  75 ป้าย/แผ่น

 • 1997-2013

 • 2007-2013

 • SME-A8 (มุมโค้ง)

  25 x 38 มม.
  55 ป้าย/แผ่น

 • 1997-2013

 • 2007-2013

 • SME-A9 (มุมโค้ง)

  19 x 50 มม.
  42 ป้าย/แผ่น

 • 1997-2013

 • 2007-2013

 • SME-A10 (มุมโค้ง)

  25 x 50 มม.
  44 ป้าย/แผ่น

 • 1997-2013

 • 2007-2013

 • SME-A11 (มุมโค้ง)

  28 x 55 มม.
  30 ป้าย/แผ่น

 • 1997-2013

 • 2007-2013

 • SME-A12 (มุมโค้ง)

  34 x 79 มม.
  16 ป้าย/แผ่น

 • 1997-2013

 • 2007-2013

รายละเอียด:
ใช้พิมพ์ได้ทั้งเครื่องพิมพ์เลเซอร์และเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท
ผลิตภัณฑ์ป้ายสติ๊กเกอร์สำเร็จรูป ไดคัทเป็นช่องๆ เท่าๆ กัน
เหมาะสำหรับงานพิมพ์ป้ายฉลากติดสินค้า, ป้ายแสดงรายละเอียดสินค้า,
ป้ายติดพัสดุไปรษณีย์, ป้ายรหัสแท่งบาร์โค๊ต, ป้ายราคาสินค้า ฯลฯ


Download Template


 • A3 (แนวตั้ง)

  13 x 19 มม.
  112 ป้าย/แผ่น

 • 1997-2013

 • 2007-2013

 • A4 (แนวตั้ง)

  16 x 21 มม.
  84 ป้าย/แผ่น

 • 1997-2013

 • 2007-2013

 • A5 (แนวตั้ง)

  13 x 38 มม.
  56 ป้าย/แผ่น

 • 1997-2013

 • 2007-2013

 • A6 (แนวตั้ง)

  27 x 24 มม.
  42 ป้าย/แผ่น

 • 1997-2013

 • 2007-2013

 • A8 (แนวตั้ง)

  25 x 38 มม.
  32 ป้าย/แผ่น

 • 1997-2013

 • 2007-2013

 • A9 (แนวตั้ง)

  19 x 50 มม.
  30 ป้าย/แผ่น

 • 1997-2013

 • 2007-2013

 • A10 (แนวตั้ง)

  25 x 50 มม.
  24 ป้าย/แผ่น

 • 1997-2013

 • 2007-2013

 • A11 (แนวตั้ง)

  28 x 55 มม.
  21 ป้าย/แผ่น

 • 1997-2013

 • 2007-2013

 • A12 (แนวตั้ง)

  34 x 79 มม.
  12 ป้าย/แผ่น

 • 1997-2013

 • 2007-2013

 • A14 (แนวตั้ง)

  50 x 50 มม.
  12 ป้าย/แผ่น

 • 1997-2013

 • 2007-2013

 • A15 (แนวตั้ง)

  50 x 80 มม.
  8 ป้าย/แผ่น

 • 1997-2013

 • 2007-2013