จันทร์-ศุกร์ 8.30-17.30 น.    02-4262888   Premium2549@hotmail.com

 ทุกคำตอบของการใช้งาน กับผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก BOS

ป้ายสติ๊กเกอร์จ่าหน้าซองจดหมายชนิดต่อเนื่อง  (DOT MATRIX PRINTER LABELS)

DOT MATRIX PRINTER LABELS
  • ผลิตภัณฑ์สติ๊กเกอร์กระดาษเนื้อขาวด้าน ไดคัทเป็นช่องๆ ขนาดเท่าๆกัน ผิวเนียนเรียบเสมอทั่วแผ่น
  • กาวเหนียวติดแน่น แผ่นรองหลังผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพสูง
  • ใช้พิมพ์กับเครื่องพิมพ์ที่มีรูหนามเตยด้านข้าง(เครื่องพิมพ์แบบดอทเมตริกซ์)
  • บรรจุ 500 แผ่น / กล่อง

การใช้งาน
เหมาะสำหรับงานพิมพ์ป้ายฉลากติดสินค้า ป้ายแสดงรายละเอียดสินค้า ป้ายติดพัสดุไปรษณ๊ย์ ป้ายชื่อลูกค้าและสมาชิกสำหรับส่งเป็นจำนวนมาก